Dobra Kupovina
Elementi od Plastike

Termooblikovanje je jednostavan proces gde se PVC folija zagreva do odredjene temperature koja joj daje mogucnost da bude oblikovana,zatim se plastika oblikuje u kalupima i oblikuje se kozmeticka ambalaza.

Za ovaj proces je neophodna sprava za grejanje,upotrebu vakuuma i na kraju odgovarajuci kalup. UredjajSprava zagreva plastiku na pravu temperaturu koja je cini rastegljivom. Zatim, masina ubacuje vazduh u foliju, ubaci kalup i oko njega, uz pomoc vakuuma, oblikuje plastiku.

Vakumiranje ima puno primena. Skoro svi tipovi medicinskih, prehrambenih i drugih tehnologija trebuju ovakvu vrstu proizvoda.


Kaucuk i Njeni Delovi

Zagrejan obicni kaucuk se upumpava u pre toga izabrane kalupe,gde ispunjava sve delove  unutrasnjosti. Po formiranju i stezanju, gumena spojnica kaucuka trazenog oblika je spreman  za upotrebu.

Kod kompresionog oblikovanja kaucuka, donji deo  kalupa se greje do odgovarajuce temperature. Zatim se u alat stavlja pravi deo kaucuka koji se potom zatvara sa gornjim delom kalupa. Ovako dobijen  proizvod se hladi i ispakuje iz alata i spreman je za koriscenje.

Treci proces je izrada gumenih elemenata pomocu zagrevanja  odgovarajuce kolicine sirovog kaucuka i ubacivanja u alat pod pritiskom.  Cilindri se upotrebljavaju da kaucuk popuni sve moguce delove kalupa. Potom se  alat zagreva da se dobije trazeni oblik.

Na Koji Nacin Oblikovati Plastiku

Postupak termoformiranje beograd se sastoji od plastike i kalupa. Folija se greje do idealne temperature a zatim se pomocu kalupa dobija zeljeni oblik. Proces je veoma jednostavan, ukoliko posedujete odgovarajuce alate.

Za proces vakuumiranja, kako se jos zove ova vrsta posla, potrebna vam sprava koja zagreva plastiku do trazene temperature kako bi masina uz pomoc vakuuma mogla da je ispravno obavije preko odgovarajuceg kalupa i na taj nacin dobijate zeljeni proizvod.

Vakumiranje je izuzetno prilagodljivo.Putem termoformiranja se moze fabrikovati ogroman broj proizvoda koji se koriste u gotovo svim industrijama privrede.

Elementi Izrade Proizvoda od Gume

Oblikovanje ubacivanjem je postupak izrade koji se izvodi tako sto se  uzima sirovi kaucuk i pod visokim pritiskom ubacuje u alate.Guma  se oblikuje i osusi pod visokom temperaturom i pritiskom a potom se izvlaci da se stabilizuje u trazenom obliku.

ovaj metod je nesto sto se  obavlja tako sto se deo odmerenog komada gume postavlja na donji deo  usijanog alata, zatim se zatvara gornjim poklopcem i po formiranju i stezanju dobijamo gotov proizvod.

Treci postupak je proizvodnja gumenih elemenata putem zagrevanja  odgovarajuce kolicine sirove gume i upumpavanja u kalup pod tlakom.  Cilindri se koriste da guma popuni sve dostupne delove kalupa. Zatim se  alat zagreva da se dobije proizvodi od gume novi sad.